Gemelli copy & print

Šta sve mi radimo ??? Najpovoljnije?

pa… ovako:

  • fotokopiramo crnobijelo i u boji A4 i A3 formate
  • štampamo do B0 formata u boji
  • štampamo najpovoljnije u boji do dimenzije 330 x 480mm
  • štampamo postere, flayere, brošure…
  • koričimo spiralno, (metalna i plastična spirala)
  • radimo  meke i tvrde korice
  • skeniramo do A3 formata